Tag Archives: angleščina NPZ

Edgar Allan Poe

Vse o Edgarju Allanu Poeu v 5 minutah:

Najdaljše angleške besede

Znate izgovoriti tole?

  • Honorificabilitudinitas
  • Supercalifragilisticexpialidocious
  • Antidisestablishmentarianism
  • floccinoccinihilipilification
  • Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

100 angleških pregovorov

Filozof Julian Baggini je v knjigi – “Should You Judge This Book by its Cover?” – zbral 100 angleških pregovorov in ocenil njihovo uporabno vrednost. Je ljudska modrost vedno uporabna, je jasna ali protislovna. Je boljši vrabec v roki ali golob strehi? Poglejte:

Čustva so temelj jezika

Ste se kdaj vprašali,  kako so se ljudje sporazumevali v ledeni dobi? Zagotovo ne takole – “Oprosti draga, bi bila tako prijazna in mi podala tisti mali slastni kos pljučne pečenke?” Verjetno so enostavno gestikulirali in mrmrali -ou, ou, ou!

neandertalec2

Praljudje so svoja čustva izražali z enostavnimi glasovi, večinoma samoglasniki. In še danes na primer, ko se dotaknemo vroče posode, zavpijemo AU, ko smo začudeni rečemo OOO in podobno. V vsakem jeziku obstajajo take enostavne povezave med čustvi in zvoki, ki jih govorci enoznačno interpretirajo. Na ta način smo sposobni izraziti vsa osnovna čustva – jezo, gnus, strah, veselje, žalost in presenečenje.  Ta čustvena komponenta jezika omogoča tudi literarne in  estetske učinke, saj tekst v nas sproži določena čustva.

Kako je s čustvi povezano preklinjanje, pa pripoveduje Steven Pinker.

NPZ – nacionalno preverjanje znanja

Angleščina po drugem obdobju (9. razred)

Naloge iz preteklih let (preizkusi znanja, posnetek za slušno razumevanje, rešitve)

Angleščina po tretjem obdobju (6. razred)

Naloge iz preteklih let (preizkusi znanja, posnetek za slušno razumevanje, rešitve)

Real English

Real English je serija kratkih video dialogov v katerih slišite kako naravni govorci v resnici govorijo. Gre za predstavitev vsakdanjih fraz v naravnem jezikovnem kontekstu. Slišali boste kako požirajo zloge, kako uporabljalo sleng in narečje, predvsem pa boste opazili kako velika je razlika med šolsko in naravno angleščino.

Serija je namenjena spoznavanju novih fraz, pravilni situacijski rabi in pa prepoznavanju ter uporabi ustreznih jezikovnih rutin in vzorcev. Še boljša pa je za trening slušnega razumevanja, saj je strukturirana tako, da “igralci” posamezno frazo večkrat ponovijo, jo interpretirajo, uporabijo sinonime, poenostavijo strukturo in podobno.

Phrases – “How come?”

“How come?” is actually a very interesting phrase. It seems to have been an American invention of the 19th century, although similar forms date back several hundred years in English.

“How come?” is essentially synonymous with “why?”, but in popular usage it often serves a slightly different function. “How come?” carries a challenging, more emphatic tone than a simple “why?” would convey (”How come Jimmy never has to wash the dishes?”). Unlike “why,” “how come” strongly suggests that the questioner has already developed an opinion on the situation and has decided that something is not proper or fair.

Modern interpretation – Eminem: How come?

Lyrics.

“How come” is actually an abbreviation of a longer phrase, which, although not known with certainty, was probably “how comes it” or “how does it come,” meaning “how did this (event, condition, etc.) happen to be this way.”

Idiomi – video slovar P

Kliknite na povezavo in si oglejte kratko animirano razlago posamezne fraze.

paean (n) : a song or a few words of praise or tribute

palliate (v) : to bring some relief or comfort

pallid (adj) : unusually pale, weak, or lacking intensity or spirit

palpitate (v) : to beat rapidly, especially one’s heart

paltry (adj) : extremely small and worthless

panacea (n) : a cure-all, a solution for everything

panache (n) : having a lot of style and flair

pander (v) : to give satisfaction to someone, often in order to gain something yourself

panegyric (n) : statements of great appreciation, usually very formal

pantomime (n) : a performance that contains no words, only actions and gestures

paradigm (n) : a model or a set of beliefs

paragon (n) : an example of excellence, a positive model

paraphernalia (n) : equipment or apparatus

pariah (n) : someone who is cast out of a group or someone who is hated and avoided

parochial (adj) : related to a local church; it also means narrow or limited in scope

peccadillo (n) : a minor or petty offense, or a slight fault

peerless (adj) : without equals, superior to everything, champion

perennial (n) : a plant that lives all seasons or for several years

perplex (tr v) : to confuse or puzzle

pluck (v) : to pick or pull on something

predilection (n) : having a preference or liking for someone or something

prelude (n) : the introduction to a main event, performance, or action

profuse (adj) : plentiful or generous

propensity (n) : a natural tendency to something, inclination or bias

purist (n) : one who follows strict, often formal, rules and observances

Idiomi – video slovar O

Kliknite na povezavo in si oglejte kratko animirano razlago posamezne fraze.

obeisance (n) : a gesture showing honor or respect

obfuscation (n) : something that causes confusion, unclear

oblique (adj) : indirect or not straightforward

obstreperous (adj) : noisy, unruly, or hard to control

obtuse (adj) : lacking in insight or intellect, or slow to comprehend; it also means not sharp or pointed

officious (adj) : overly eager to serve or to advise, usually in a bossy way

ominous (adj) : threatening or suggesting something bad is on the way

operetta (n) : a light, amusing opera with spoken dialogue

opus (n) : a musical composition or literary work

oracular (adj) : being like an oracle, offering wisdom that seems to come from god

oratory (n) : ability to speak well in public

ordinate (adj) : the arrangement of things in regular rows

ornate (adj) : beautifully detailed, showy or decorated

ornithologist (n) : a scientist who studies birds

ovation (n) : a long round of applause, lengthy cheers

overt (adj) : clearly evident or obvious

overwrought (adj) : overworked or fatigued; it can also mean very nervous or excited

Idiomi – video slovar N

Kliknite na povezavo in si oglejte kratko animirano razlago posamezne fraze.

natty (adj) : excessively neat and fashionable

neologism (n) : a new word or a new way of speaking

neonate (n) : a newborn child

niggling (adj) : being overly concerned with or requiring great attention to small details

nirvana (n) : a state of bliss, state of perfect calm or peace

noisome (adj) : disgusting, offensive, gross, or harmful

nomenclature (n) : a set of terms used by a group or community

nonplus (v) : to confuse or to puzzle

noxious (adj) : harmful, upsetting or causing damage

nullity (n) : a state of nothingness or something that is not valid

numismatist (n) : a collector of coins or currencies for studying purposes or as a hobby

nuptial (adj) : related to a marriage ceremon