Foot idioms

Hitra razlaga angleških idiomov povezanih s stopali.

Advertisements