Tiha metoda – naravno učenje

Advertisements

One comment

  1. […] tiha pot – metoda, ki temelji na spoznavanju: učenje je lašje, če se snovi naučiš z odkrivanjem in ustvarjanjem kot s pomnenjem in ponavljanjem; pri učenju si pomagamo s fizičnimi objekti; reševanje problemov pomaga pri učenju. Učitelj tu ostaja ob strani, je tiho, učenci pa sami odkrivajo jezik in si pri tem pomagajo; pri pouku npr. uporabljajo obarvane palice različnih dimenzij in posterje. S palicami npr. uvajamo besedišče (barve, števila, pridevnike), glagole -(dati, vzeti, pobrati itd.) in slovnico (čase, besedni red itd.). Učitelj pove besedo ali kratko frazo za iztočnico, učenci pa potem sami izostrijo pomene in izgovorjavo. Problem: induktivno učenje, učenci hitreje uganejo pomen ali pravilo, če jim ga povemo; s palicami delamo lahko samo nekaj ur, potem pa vse postane klasičen pouk… Prednosti: učitelj mora slušateljem puščati prostor za invencijo, poskuse in kreativnost. […]

Comments are closed.