Tečaj slovenščine

Kratek tečaj slovenščine za pripadnike južnoslovanskih jezikovne skupine.


Celoten posnetek (19 minut).