How to pass matura

Vsako leto se opravlja matura in vsako leto se pojavljajo isti problemi zaradi katerih ljudje zgubljajo točke ali so celo neuspešni. Dijaki si pomagajo s stranmi kot so dijaski.net, se na pamet učijo obnovo knjig in oznake oseb in si pripravljajo odgovore na vsa možna vprašanja iz tem, ki pridejo v poštev. Iz lastnih izkušenj pa vem, da se tak pristop ne obrestuje. Učitelji poznajo tekste, ki so v obtoku in jih takoj prepoznajo, zelo slabo ocenjujejo “nadudlane” odgovore na ustnem delu. Namen le tega ni učenje na pamet in recitiranje določenih strani iz učbenika, temveč ocena nekega navadnega pogovora med učiteljem in učencem.

Daleč največ problemov pa nastane pri pisanju eseja, saj imajo številni dijaki probleme s pisanjem (črkovanjem). Učenje esejev na pamet ni pametno, saj ne poznamo naslovov v naprej. Bolje si je pripraviti določene dele – odstavke, ki jih lahko hitro in poljubno prilagodimo in uporabimo v eseju. Opisi/oznake oseb, krajev, dejanj spadajo pod take odstavke, dobro pa si je tudi pripraviti lastno mišljenje – po možnosti več kot eno. Odstavek z lastnim mišljenjem/interpretacijo lahko hitro prispeva 50 besed in hkrati izboljša kvaliteto celotnega eseja, vrinete pa ga lahko kamorkoli in je povsem neodvisno od naslova eseja. Za ta namen lahko dodelate in uporabite tudi končne ugotovitve/povzetek, saj je dobro imeti dober zaključek in tako izboljšati splošen vtis o eseju.

Za več informacij pa se naročite na naše tedenske Email-e kjer bomo tudi priložil ‘sample’ gradivo, osnutke esejev, navodila za pisanje in napotke za lažje reševanje nalog in ustnih vprašanj.

Vsak vprašanja, ki jih imate pa lahko pošljete na naš email (jeziki123@yahoo.com)