10 pravil za učitelje

  1. zmanjšajte (emocionalne) ovire
  2. spodbujajte tveganje
  3. gradite samozaupanje slušateljev
  4. razvijajte njihovo notranjo motivacijo
  5. uvajajte kooperativno učenje
  6. uporabljajte kreativne procese (desna možganska sfera)
  7. promovirajte toleriranje dvoumnosti (slušatelji naj bodo kos kaosu)
  8. urite intuicijo
  9. previdno opozarjajte na napake
  10. slušatelji naj si postavijo osebne cilje

Seveda je pomembno tudi, da upoštevate jezikovni tip oz. učni stil slušateljev.