CLT- Communicative Language Teaching

Komunikativna metoda temelji na funkcionalnem pogledu na jezik in učenje tujih jezikov. Jezik je orodje s katerim izražamo nek funkcionalen pomen, orodje s katerim delujemo v svetu. Tako npr. sociolingvistika preučuje družbeno funkcijo in delovanje jezika, semantika se ukvarja z nastankom pomena itd. – vedno so v ospredju “praktična” vprašanja, slovnične ali strukturne značilnosti jezika pa so v ozadju. S tem se metoda CLT navezuje tudi na Austinovo teorijo govornih aktov in na pojem performativa, stavka, ki je sam po sebi dejanje – tako je npr. izjava – “obljubim” že tudi obljuba in je ni moč preklicati, kot npr. izjavo – “včeraj ob dveh popoldan sem srečal Majo, oprosti, zmotil sem se, bila je Tina “.

Metodo CLT sestavljajo aktivnosti, ki spodbujajo učenje s pomočjo realistične komunikacije (igra vlog, simulacije) in uporaba jezika v govornih aktih (obljube, ukazi in vse performativne oblike govora). Pri tem upoštevajo pravilo, da je nivo novih diskurzivnih struktur in aktivnosti eno stopnjo višji od povprečnega znanja v skupini.

clt

Cilj metode je, da slušatelji spontano in avtonomno uporabljajo jezik kot orodje komunikacije, da so sposobni izražati svoja mnenja, uveljavljati svoje zahteve in interese. Pri tem je pozornost usmerjena tako na sam proces rabe jezika (branje, poslušanje, pisanje in govor ter sintaktična pravila) kot tudi na njegovo komunikacijsko sociolingvistično dimenzijo (debate, uporaba jezika v pravih situacijah, igre vlog, komunikacija z native speakers itd.)

Advertisements

One comment

Comments are closed.