Angleščina matura – rokovnik mature

Angleščina matura -rokovnik 2009

26. marec 2009 (Če)
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

20. april 2009 (Po)
Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli

30. maj 2009 (So)
Angleščina

Ustni del mature30. maja 2009 (So), 6. junija 2009 (So) in od 13. do 23. junija 2009

KATALOGI IN POLE:

podatki o izpitu

predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2009, platnice
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2010 – angleščina, platnice

razpis tematskih sklopov
Tematski sklop 2009 – angleščina

izpitne pole
spomladanski rok 2008
spomladanski rok 2007
jesenski rok 2007
spomladanski rok 2006
jesenski rok 2006

ocenjevalni obrazci
angleščina 2009
Primer izpolnjenega lista za odgovore za angleščino in psihologijo

DPK SM za angleščino

spomladanski rok 2008:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 2
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 OR
izpitna pola 3 VR
navodila za ocenjevanje

spomladanski rok 2007:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 2
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 OR
izpitna pola 3 VR
navodila za ocenjevanje

jesenski rok 2007:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 2
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 OR
izpitna pola 3 VR
navodila za ocenjevanje

spomladanski rok 2006:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 2
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 OR
izpitna pola 3 VR
navodila za ocenjevanje

jesenski rok 2006:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 2
posnetek za slušno razumevanje (mp3)
izpitna pola 3 OR
izpitna pola 3 VR
navodila za ocenjevanje

Advertisements