Evropski referenčni okvir

Skupni evropski referenčni okvir omogoča večjo  enotnost in preglednost na področju učenja tujih jezikov v državah članicah Evropske unije. Olajša tudi priznavanja dokazil o znanju jezika in spodbuja sodelovanje med jezikovnimi šolami in različnimi jezikovnimi projekti.

Preglednica prikazuje nivoje in certifikate, ki jih lahko opravljate na posamezne nivoju znanja.

Pomen jezikovnih ravni:

A1

Breakthrough – prebili ste led, spregovorili ste v tujem jeziku

A2

Waystage – sposobni ste komunicirati in delovati v vsakdanjih situacijah

B1

Treshold – prestopili ste sporazumevalni prag, dosegli ste jezikovno avtonomijo – opravljate lahko izpit BEC Preliminary, DELF 1, CILS 1 ali Diploma de Espagnol (initial)

B2

Wantage – vaše znanje jezika je zelo dobro, opravljate lahko certifikate FCE, BEC Vantage,  ZD, DELF 2, CILS 2 ali Diploma de Espagnol (intermedio)

C1

Effective operational proficiency – tuj jezik odlično obvladate, opravljate lahko certifikate CAE, ZMP, DALF ali CILS 3

C2

Mastery – približali ste se nivoju naravnih govorcev, opravljate lahko izpite CPE, ZOP, DALF, CILS 4 ali Diploma de Espagnol (superior)


lestvica

EU

angleščina

nemščina

francoščina

italijanščina

španščina

A1*

A2

DELF 1

B1

BEC Prel.

DELF 1

CILS UNO

Dip Espagnol
(initicial)

B2

FCE

BEC Vant.

ZD

DELF 2

CILS DUE

Dip.Espagnol

(intermedio)

C1

CAE

BEC High.

ZMP

DALF

CILS TRE

C2

CPE

ZOP

DALF

CILS QUATTRO

Dip.Espagnol
(superior)

Advertisements

One comment

Comments are closed.