Matura – tematska področja

tematska področja major topics:
 • osebna identiteta
 • dom in družina
 • izobraževanje, šola
 • poklicno delo
 • kultura, civilizacija
 • znanost, tehnika
 • aktivnosti v prostem času
 • počitnice, potovanja
 • človekovo telo in zdravje
 • nakupovanje
 • hrana in pijača
 • javne službe, označbe, informacije
 • čas, vreme, podnebje, rastline in živali
 • osebni stiki, družbeno-politični odnosi
 • narava in okolje
 • tuji jeziki
HOME & FAMILY
EDUCATION, SCHOOL
WORK & BUSINESS
CULTURE, CIVILISATION
SCIENCE, TECHNOLOGY
LEISURE ACTIVITIES
HOLIDAYS, TRAVEL
THE HUMAN BODY & HEALTH
SHOPPING
FOOD & DRINK
PUBLIC SERVICES
WEATHER, CLIMATE, PLANTS & ANIMALS
PERSONAL CONTACTS, SOCIOPOLITICAL ISSUES
NATURE & THE ENVIRONMENT
LANGUAGE
Advertisements