George Lakoff – okvirji in metafore

Metafore in okvirji so osnovne komponente mišljenja, obenem pa so tudi zelo pomembne pri učenju tujih jezikov.

Okvir (frame) nam omogoča razumevanje kompleksnih situacij ali institucij, olajša njihovo prepoznavanje in olajša razumevanje. Pojem bolnica je okvir s pomočjo katerega lahko razumemo dogajanje v vseh bolnišnicah po svetu. Okvir je sestavljen iz dveh delov: vlog, ki jih imajo ljudje, predmeti ali procesi v njem in pa scenarijev, ki so možni v določenem okvirju. V okviru bolnice lahko govorimo o zdravnikih, sestrah, reševalcih, zdravstveni opremi itd. – to so vloge oz. elementi okvira. Operacije, pregledi, prevozi z rešilnim avtomobilom, hospitalizacije itd. pa so možni scenariji v tem okvirju. Nemogoč scenarij je npr. čistilka, ki operira ali zdravnik, ki čisti stranišča.

Z novimi izrazi v tujem jeziku  je podobno – vedno jih razumemo v določenem okvirju v katerem imajo svojo vlogo in možen način jezikovne rabe.

elevatoranim1elevator –  an elevator carries people and things up and down a tall building.

Pri opisovanju dogodkov, ljudi in procesoc si pomagamo z metaforami. Te se naučimo uporabljati že v mladosti in nekatere metafore so tako globoko utrjene v nas, da imajo svoje sinaptične korelate. Če slišimo metaforo “hudičev otrok” nam je jasno, da gre za neko sorodstveno razmerje, ki v danem primeru ne obeta nič dobrega.

Okvirji in metafore so povezani s pojmom konteksta.