Europass CV – življenjepis

  • Europass življenjepis je evropsko dogovorjena oblika formularja za kronološko predstavitev izobraževalne poti, kvalifikacij in kompetenc posameznika. Omogoča  pregleden zapis osebnih podatkov, jezikovnih znanj, delovnih izkušenj, pridobljene izobrazbe ter dodatnih znanj.
  • Na voljo je v 26 evropskih jezikih ter predvideva poseben prostor tudi za mednarodne klasifikacijske lestvice, zato je primeren ne le za predstavitev doma, temveč tudi za tiste, ki vidijo svojo prihodnost v drugih državah, institucijah ali projektih EU.
  • Europass življenjepis daje poseben poudarek tudi neformalno in priložnostno pridobljenemu znanju, zato predvideva posebne rubrike za socialna, organizacijska, tehnična, računalniška ter umetniška znanja in kompetence.
  • življenjepis lahko izpolnite tudi online
  • navodila za izpolnjevanje – slovenska, angleška
  • predloge življepisov v vseh evropskih jezikih
  • primer angleškega življenjepisa

Primer življenjepisa:

Europass

curriculum vitae

Insert photograph. Remove heading if not relevant (see instructions)

Personal information

Surname(s) / First name(s)

Surname(s) First name(s)

Address(es)

House number, street name, postcode, city, country

Telephone(s)

(remove if not relevant, see instructions)

Mobile: (remove if not relevant, see instructions)

Fax(es)

(remove if not relevant, see instructions)

E-mail(s)

(remove if not relevant, see instructions)

Nationality(-ies)

(remove if not relevant, see instructions)

Date of birth

(remove if not relevant, see instructions)

Gender

(remove if not relevant, see instructions)

Desired employment / Occupational field

(remove if not relevant, see instructions)

Work experience

Dates

Add separate entries for each relevant post occupied, starting from the most recent. (remove if not relevant, see instructions)

Occupation or position held

Main activities and responsibilities

Name and address of employer

Type of business or sector

Education and training

Dates

Add separate entries for each relevant course you have completed, starting from the most recent. (remove if not relevant, see instructions)

Title of qualification awarded

Principal subjects/Occupational skills covered

Name and type of organisation providing education and training

Level in national or international classification

(remove if not relevant, see instructions)

Personal skills and competences

Mother tongue(s)

Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s), see instructions)

Other language(s)

Self-assessment

Understanding

Speaking

Writing

European level (*)

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

Language

Language

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level

Social skills and competences

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions)

Organisational skills and competences

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions)

Technical skills and competences

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions)

Computer skills and competences

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions)

Artistic skills and competences

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions)

Other skills and competences

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions)

Driving licence(s)

State here whether you hold a driving licence and if so for which categories of vehicle. (Remove if not relevant, see instructions)

Additional information

Include here any other information that may be relevant, for example contact persons, references, etc. (Remove heading if not relevant, see instructions)

Annexes

List any items attached. (Remove heading if not relevant, see instructions)

Prejemajte naš newsletter po emailu

Advertisements

One comment

Comments are closed.