Angleščina slovnica 6., 7., 8. 9. razred

Online slovnične vaje za 6.-9. razred osnovne šole:


Present Simple (za 6. r)

Present Simple (za 7.-9. r)

Present Continuous (za 6. r)

Present Continuous (za 7.-9. r)

Past Simple

Past Continuous

Will Future

Going to Future

Present Continuous (future plans)

Modal verbs

Present Perfect

Passive

Present Simple – Present Continuous

Past Simple – Past Continuous

Past Simple – Present Perfect

Will Future – Going to Future – Present Continuous

Mixed tenses 1
Present Simple,
Present Continuous
, Past Simple

Mixed tenses 2
Present Simple,
Continuous
, Past Simple, Continuous, Future (will, going to)

Mixed tenses 3
Present Simple,
Continuous
, Past Simple, Continuous, Present Perfect, Future (will, going to), Passive

Irregular verbs

Adjectives

Prejemajte naš newsletter po emailu

One response to “Angleščina slovnica 6., 7., 8. 9. razred

  1. Pingback: Vse o: Nacionalno preverjanje znanja - NPZ « Angleščina