One comment

  1. […] April 25, 2009 · No Comments Nacionalno preverjanje znanja (krajšava NPZ) je pisno preverjanje znanja učencev osnovne šole po zaključenem drugem in tretjem obdobju. Ob koncu drugega obdobja (6. razred) je NPZ prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja (9. razred) pa za vse učence obvezno. Ob koncu drugega obdobja se preverjanje opravlja le v rednem roku, ob koncu tretjega pa v rednem in naknadnem roku. Slednji rok je namenjen učencem, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti rednega roka. Tule si lahko ogledate video o poteku izpita. […]

Comments are closed.