Kako se učimo v 21. stoletju

Kratka animirana predstavitev mrežnega učenja, ki izkorišča vse prednosti interneta s povezavo različnih platform v informacijsko in socialno mrežo (RSS, wiki, hiperpvezave. portali za e-učenje, blogi itd.).

Advertisements