Osnovne šole – Ljubljana

Osnovna šola Savsko naselje
Matjaževa ulica 4
1000 Ljubljana
Tel.: 01 300 01 17
E-naslov: tajnistvo.ljossn@guest.arnes.si
Verica Šenica Pavletič, ravnateljica
E-naslov: verica.senica@guest.arnes.si

Osnovna šola Bežigrad
Črtomirova ulica 12
1113 Ljubljana
Tel.: 01 280 75 50
E-naslov: tajnistvo.osljbe@guest.arnes.si
Nataša Centa, ravnateljica
E-naslov: ravnateljstvo.osljbe@guest.arnes.s

Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana
Godeževa ulica 11, p.p. 3248 1131 Ljubljana
Tel.: 01 563 68 24
E-naslov: tajnistvo.osljdk@guest.arnes.si
mag. Mojca Mihelič, ravnateljica
E-naslov: mojca.mihelic@guest.arnes.si

Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Ljubljana
Trg 9. maja 1
1000 Ljubljana
Tel.: 01 231 74 40
E-naslov: OS_V.Kraigher@guest.arnes.si
Ljubomir Brezočnik, ravnatelj
E-naslov: ljubo.brezocnik@guest.arnes.si

Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana
Ulica pohorskega bataljona 1
1113 Ljubljana
Tel.: 01 568 70 10
E-naslov: o-fb.lj@guest.arnes.si
Maja Petkovšek-Fink, ravnateljica
E-naslov: maja.petkovsek@guest.arnes.si

Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana
Ipavčeva ulica 1
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 61 00
E-naslov: o-mj.lj@guest.arnes.si
Francka Petek, ravnateljica
E-naslov: francka.petek@guest.arnes.si

Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja Ljubljana – Črnuče
Črnuška cesta 9
1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01 589 63 12
Zlatka Vlasta Zgonc, ravnateljica
E-naslov: zlatka-vlasta.zgonc@guest.arnes.si

Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja Ljubljana – Črnuče (stara šola)
Dunajska cesta 390
1231 Ljubljana – Črnuče
Tel.: 01 589 63 00
Zlatka Vlasta Zgonc, namestnica Tatjana Ančnik
E-naslov: zlatka-vlasta.zgonc@guest.arnes.si

Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana
Štembalova ulica 2/a
1113 Ljubljana
Tel.: 01 534 99 59
E-naslov: posta.osms-lj@guest.arnes.si
Irena Kodrič, ravnateljica
E-naslov: Posta.osms-lj@guest.arnes.si

Osnovna šola Vodmat
Potrčeva ulica 1
1000 Ljubljana
Tel.: 01 520 38 50
E-naslov: irene.motaln-sezun@guest.arnes.si
Zdenka Pucelj, ravnateljica
E-naslov: zdenka.pucelj@guest.arnes.si

Osnovna šola Ledina
Komenskega ulica 19
1000 Ljubljana
Tel.: 01 230 76 50
E-naslov: info@o-ledina.si
Ljubica Kosmač, ravnateljica
E-naslov: ljubica.kosmac@guest.arnes.si

Osnovna šola Majde Vrhovnik Ljubljana
Gregorčičeva ulica 16
1000 Ljubljana
Tel.: 01 470 04 11
E-naslov: os.majdevrhovnik@guest.arnes.si
Oton Račečič, ravnatelj
E-naslov: oton.racecic@guest.arnes.si

Osnovna šola Prežihovega Voranca Ljubljana
Prežihova ulica 8
1000 Ljubljana
Tel.: 01 244 32 50
Marjan Gorup, ravnazelj
E-naslov: marjan.gorup@guest.arnes.si

Osnovna šola Poljane Ljubljana
Zemljemerska ulica 7
1004 Ljubljana
Tel.: 01 230 84 30
E-naslov: o-poljane.lj@guest.arnes.si
Žarko Tomšič, ravnatelj
E-naslov: zarko.tomsic@guest.arnes.si

Osnovna šola Prule
Prule 13
1000 Ljubljana
Tel.: 01 251 84 68
E-naslov: o-prule.lj@guest.arnes.si
Dušan Merc, ravnatelj
E-naslov: dusan.merc@guest.arnes.si

Osnovna šola Toneta Čufarja Ljubljana
Čufarjeva ulica 11
1000 Ljubljana
Tel.: 01 230 87 30
E-naslov: tajnistvo@tonecufar.com
Mag. Tanja Grünfeld, ravnateljica
E-naslov: ravnateljica@tonecufar.com

Osnovna šola Dragomelj
Dragomelj 180
1230 Domžale
Tel.: 01 589 08 10
E-naslov: tajnistvo@dragomelj.si
Metka Murn, ravnateljica
E-naslov: metka.murn@guest.arnes.si

Waldorfska šola
Streliška ulica 12
1000 Ljubljana
Tel.: 01 282 22 40
E-naslov: tajnistvo@waldorf-si.org
Kordiš Iztok, ravnatelj
E-naslov: iztok.kordis@guest.arnes.si

Osnovna šola Zalog
Cerutova ulica 7
1260 Ljubljana – Zalog
Tel.: 01 547 32 30
E-naslov: oslj-zalog@guest.arnes.si
Karmen Cunder, ravnateljica
E-naslov: karmen.cunder@guest,arnes.si

Osnovna šola Jožeta Moškriča Ljubljana
Jarška cesta 34
1000 Ljubljana
Tel.: 01 541 61 65
E-naslov: os-jozemoskric.lj@guest.arnes.si
Janez Verbič, ravnatelj
E-naslov: janez.verbic@guest.arnes.si

Osnovna šola Nove Jarše
Clevelandska ulica 11
1000 Ljubljana
Tel.: 01 520 35 22
E-naslov: projekt4.osljnjar@guest.arnes.si
Marjana Kogelnik, ravnateljica
E-naslov: marjana.kogelnik@guest.arnes.si

Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Ljubljana
Jakčeva ulica 42
1000 Ljubljana
Tel.: 520 84 80
E-naslov: osljkdk@guest.arnes.si
Maja Žugel, ravnateljica
E-naslov: Maja.Zugelj@guest.arnes.si

Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana
Nusdorferjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Tel.: 01 520 66 50 Ž
E-naslov: tajnistvo@os-bozidarjajakca.si
Staša Rejc, ravnateljica
E-naslov: stasa.rejc@guest.arnes.si

Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana Podružnica Hrušica
Pot do šole
1000 Ljubljana
Tel.: 01 544 36 45
E-naslov: hrusica@os-bozidarjajakca.si
Staša Rejc, ravnateljica
E-naslov: stasa.rejc@guest.arnes.si

Osnovna šola Ketteja in Murna Ljubljana
Koširjeva ulica 2
1110 Ljubljana
Tel.: 01 520 65 71
E-naslov: o-kim.lj@guest.arnes.si
Alenka Kondrič, ravnateljica
E-naslov: alenka.kondric@guest.arnes.si

Osnovna šola Polje
Polje 358
1260 Ljubljana – Polje
Tel.: 01 520 86 00
E-naslov: o-polje.lj@guest.arnes.si
Barbara Smrekar, ravnateljica
E-naslov: barbara.smrekar@guest.arnes.si

Osnovna šola Polje Podružnica Kašelj
Kašeljska cesta 119/a
1260 Ljubljana – Polje
Tel.: 01 528 36 59
E-naslov: o-polje.lj@guest.arnes.si
Barbara Smrekar, ravnateljica
E-naslov: barbara.smrekar@guest.arnes.si

Osnovna šola Zadobrova
Zadobrovška cesta 35
1260 Ljubljana – Polje
Tel.: 01 528 25 91
E-naslov: os-zadobrova.lj@guest.arnes.si
Vlado Znoj , ravnatelj
E-naslov: vlado.znoj@guest.arnes.si

Osnovna šola Sostro
Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
Tel.: 01 527 25 10
E-naslov: smilja.perovsek@guest.arnes.si
Mojca Pajnič-Kirn, ravnateljica
E-naslov: mojca.pajnic@guest.arnes.si

Osnovna šola Sostro Podružnica Lipoglav
Mali Lipoglav
1293 Šmarje Sap
Tel.: 01 786 80 71
E-naslov: marinka.zitnik@siol.net
Mojca Pajnič-Kirn, ravnateljica
E-naslov: mojca.pajnic@guest.arnes.si

Osnovna šola Sostro Podružnica Prežganje
Prežganje 7
1129 Ljubljana – Polje
Tel.: 01 366 91 78
E-naslov: mirka.vrsic@guest.arnes.si
Mojca Pajnič-Kirn, ravnateljica
E-naslov: mojca.pajnic@guest.arnes.si

Osnovna šola Sostro Podružnica Javor
Javor 5
1261 Ljubljana – Dobrunje
Mojca Pajnič-Kirn, ravnateljica
E-naslov: mojca.pajnic@guest.arnes.si

Osnovna šola Sostro Podružnica Besnica
Besnica 21 Ž
1129 Ljubljana – Polje
Tel.: 01 367 20 33
E-naslov: nezka.mlakar@guest.arnes.si
Mojca Pajnič-Kirn, ravnateljica
E-naslov: mojca.pajnic@guest.arnes.si

Osnovna šola Sostro Podružnica Janče
Gabrje pri Jančah 16
1129 Ljubljana – Polje
Tel.: 01 367 20 00
E-naslov: marjana.marn@guest.arnes.si
Mojca Pajnič-Kirn, ravnateljica
E-naslov: mojca.pajnic@guest.arnes.si

Osnovna šola Vide Pregarc Ljubljana
Bazoviška ulica 1
1110 Ljubljana
Tel.: 01 524 44 18
E-naslov: os-vp.lj@guest.arnes.si
Jožefa Celestina, ravnateljica
E-naslov: jozefa.celestina@guest.arnes.si

Osnovna šola Martina Krpana Ljubljana
Gašperšičeva ulica 10
1110 Ljubljana
Tel.: 01 520 86 40
E-naslov: o-makrp.lj@guest.arnes.si
Tatjana Božič Geč, ravnateljica
E-naslov: tatjana.bozic-gec@guest.arnes.si

Osnovna šola Nove Fužine
Preglov trg 8
1000 Ljubljana
Tel.: 01 547 15 00
Damjana Korošec, ravnateljica
E-naslov: damjana.korosec@guest.arnes.si

Osnovna šola Šentvid
Prušnikova ulica 98
1210 Ljubljana – Šentvid
Tel.: 01 500 03 20
E-naslov: sentvid2@email.si
Nada Paj , ravnateljica
E-naslov: nada.paj@guest.arnes.si

Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro
Cesta v Gameljne 7
1211 Ljubljana – Šmartno
Tel.: 01 511 06 18
E-naslov: os-smartno.lj@guest.arnes.si
Tatjana Furlan, ravnateljica
E-naslov: tatjana.furlan@guest.arnes.si

Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Ljubljana
Prušnikova ulica 85
1210 Ljubljana – Šentvid
Tel.: 01 512 16 81
E-naslov: osljfrs2s@guest.arnes.si
Matjaž Zajelšnik , ravnatelj
E-naslov: matjaz.zajelsnik@guest.arnes.si

Osnovna šola Koseze
Ledarska ulica 23
1117 Ljubljana
Tel.: 01 500 75 00
E-naslov: group1.osljkoseze@guest.arnes.si
Ana Režek Kuhar, ravnateljica
E-naslov: ana.kuhar@guest.arnes.si

Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana
Gorazdova ulica 16
1000 Ljubljana
Tel.: 01 500 81 71
E-naslov: group1.osljhism@guest.arnes.si
Janez Špan,  ravnatelj
E-naslov: janez.span@guest.arnes.si

Osnovna šola Vižmarje – Brod
Na Gaju 2
1210 Ljubljana
Tel.: 01 583 92 00
E-naslov: tajnistvo-osljbr@PRIguest.arnes.si
Nevenka Lamut, ravnateljica
E-naslov: nevenka.lamut@guest.arnes.si

Osnovna šola Dravlje
Klopčičeva ulica 1
1117 Ljubljana
Tel.: 01 507 36 16
E-naslov: tajnistvo-os.dravlje@guest.arnes.si
Erna Čibej, ravnateljica
E-naslov: erna.cibej@guest.arnes.si

Osnovna šola Riharda Jakopiča Ljubljana
Derčeva ulica 1
1000 Ljubljana
Tel.: 01 500 46 42
Tatjana Slavičić, ravnateljica
E-naslov: tatjana.slavicic@guest.arnes.si

Osnovna šola Valentina Vodnika Ljubljana
Adamičeva ulica 16
1000 Ljubljana
Tel.: 01 500 71 50
E-naslov: tajnistvo@o-vvodnika.lj.edus.si
Julijana Žalar, ravnateljica
E-naslov: julijana.zalar@guest.arnes.si

Osnovna šola Valentina Vodnika Ljubljana (stara šola)
Vodnikova cesta 162
1000 Ljubljana
Tel.: 01 500 71 84
Julijana Žalar, ravnateljica
E-naslov: julijana.zalar@guest.arnes.si

Osnovna šola Spodnja Šiška
Gasilska cesta 17
1000 Ljubljana
Tel.: 01 505 74 47
E-naslov: O-SpSiska.lj@guest.arnes.si
Katja Arzenšek, ravnateljica
E-naslov: katja.arzensek@guest.arnes.si

Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana
Kamnogoriška cesta 35
1117 Ljubljana
Tel.: 01 518 80 10
E-naslov: group1.osljmikra@guest.arnes.si
Marjeta Oman, ravnateljica
E-naslov: marjeta.oman@guest.arnes.si

Osnovna šola Bičevje
Splitska ulica 13
1111 Ljubljana
Tel.: 01 283 30 13
E-naslov: o-bicevje.lj@guest.arnes.si
Marta Praprotnik, ravnateljica
E-naslov: marta.praprotnik@guest.arnes.si

Osnovna šola Vič
Abramova ulica 26
1111 Ljubljana
Tel.: 01 256 61 61
E-naslov: os.vic@guest.arnes.si
Ana Vehar, ravnateljica
E-naslov: os.vic@guest.arnes.si

Osnovna šola Vič (stara šola)
Tržaška cesta 74
1111 Ljubljana
Ana Vehar, ravnateljica
E-naslov: os.vic@guest.arnes.si

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ljubljana
Ob dolenjski železnici 48
1108 Ljubljana
Tel.: 01 280 91 00
E-naslov: os-oskar.kovacic@guest.arnes.si
Klavdija Birsa-Marn, ravnateljica
E-naslov: os-oskar.kovacic@guest.arnes.s

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ljubljana (stara šola)
Dolenjska cesta 20
1108 Ljubljana
Tel.: 280 91 20
E-naslov: os-oskar.kovacic1@guest.arnes.si
Klavdija Birsa-Marn, ravnateljica
E-naslov: os-oskar.kovacic@guest.arnes.si

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ljubljana Podružnica Rudnik
Rudnik I/6
1108 Ljubljana
Tel.: 427 34 54
E-naslov: os-oskar.kovacic2@guest.arnes.si
Klavdija Birsa-Marn, ravnateljica
E-naslov: os-oskar.kovacic@guest.arnes.si

Osnovna šola Trnovo
Karunova ulica 14/a
1000 Ljubljana
Tel.: 01 283 35 64
E-naslov: daniela.kerec@guest.arnes.si
Irena Kokovnik, ravnateljica
E-naslov: irena.kokovnik@guest.arnes.si

Osnovna šola Kolezija
Cesta V Mestni log 46
1000 Ljubljana
Tel.: 01 283 22 59
E-naslov: o-kolezija.lj@guest.arnes.si
Lidija Žigon, ravnateljica
E-naslov: lidija.zigon@guest.arnes.si

Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1
1111 Ljubljana
Tel.:01 423 03 70
E-naslov: o-vrhovci.lj@guest.arnes.si
Marjanca Vampelj, ravnateljica
E-naslov: mac-vampelj@guest.arnes.si

Osnovna šola Livada Ljubljana
Ulica Dušana Kraigherja 2
1000 Ljubljana
Tel.: 01 420 19 60
E-naslov: group1.osljli@guest.arnes.si
Maja Kaučič, V.D
E-naslov: maja.kaucic1@guest.arnes.si

Zavod za usposabljanje Janeza Levca
Karlovška cesta 18
1000 Ljubljana
Tel.: 01 241 81 10
E-naslov: zavod.zujlevec@guest.arnes.si
Matej Rovšek , ravnatelj
E-naslov: matej.rovsek@guest.arnes.si

Zavod za usposabljanje Janeza Levca, DE OŠ Levstikov trg
Levstikov trg 1
1000 Ljubljana
Tel.: 01 241 81 40
E-naslov: josip.serbetar@guest.arnes.si
Matej Rovšek , ravnatelj
E-naslov: matej.rovsek@guest.arnes.si

Zavod za usposabljanje Janeza Levca, DE OŠ Dečkova
Dečkova 1b
1000 Ljubljana
Tel.: 01 434 21 80
E-naslov: janja.seles@guest.arnes.si
Matej Rovšek , ravnatelj
E-naslov: matej.rovsek@guest.arnes.si

Zavod za usposabljanje Janeza Levca, DE Dom
Karlovška cesta 18
1000 Ljubljana
Tel.: 01 241 81 06
E-naslov: irena.nose@guest.arnes.si
Matej Rovšek , ravnatelj
E-naslov: matej.rovsek@guest.arnes.si

Zavod za usposabljanje Janeza Levca, DE OVI Jarše
Šmartinska 96
1000 Ljubljana
Tel.: 01 547 11 60
E-naslov: stojan.turicnik@guest.arnes.s
Matej Rovšek , ravnatelj
E-naslov: matej.rovsek@guest.arnes.si

Prejemajte naš newsletter po emailu

Advertisements

2 comments

Comments are closed.