Slušne vaje za angleščino

Nekaj vaj za zaključno preverjanje znanja.

Vir – Rokus-Klett

Advertisements