Kriteriji ocenjevanja angleščine 2008/2009

Meje za ocene:

50 % – zd (2), 65 % – db (3), 80 % – pd (4), 90 % – odl (5).

Način opravljanja popravnih in predmetnih izpitov:

Pisni popravni in predmetni izpiti za 1., 2. in 3. letnik trajajo 60 minut.

Pisni popravni in predmetni izpiti za 4. letnik traja 90 minut (45′ – slovnica, 45′ esej).

Ustni popravni izpiti trajajo 20′.

Pisni izpit je vreden 60 %, ustni izpit pa 40 % končne ocene.

Način opravljanja diferencialnih izpitov:

Pisni diferencialni izpiti za 1., 2. in 3. letnik trajajo 60 minut.

Pisni diferencialni izpiti za 4. letnik traja 90 minut (45′ – slovnica, 45′ esej).

Ustni diferencialni izpiti trajajo 20′.

Pisni izpit je vreden 60 %, ustni izpit pa 40 % končne ocene.

Način opravljanja dopolnilnih izpitov:

Pisni dopolnilni izpiti za 3. letnik trajajo 60 minut.

Pisni dopolnilni izpiti za 4. letnik traja 90 minut (45′ – slovnica, 45′ esej).

Ustni dopolnilni izpiti trajajo 20′.

Pisni izpit je vreden 60 %, ustni izpit pa 40 % končne ocene.

Število pisnih ocenjevanj po ocenjevalnih obdobjih:

1. letnik:

1. konferenca – 2 testa + 1 ustna ocena / 2. konferenca – 2 testa + domače branje + 1 ustna ocena.

2. letnik:

1. konferenca – 2 testa + 1 ustna ocena / 2. konferenca – 2 testa + domače branje + 1 ustna ocena.

3. letnik:

1. konferenca – 2 testa + 1 ustna ocena / 2. konferenca – 2 testa + esej + 1 ustna ocena.

4. letnik + maturitetni tečaj:

1. konferenca – 2 testa (slovnica / maturitetna pola) + 1 ustna ocena / 2. konferenca – 2 testa (esej + pismo / maturitetna pola) + 1 ustna ocena

VN:

1. konferenca: slovnica in bralno razumevanje + literarni esej

2. konferenca: literarni esej + ustna ocena

Ocene pridobljene na pripravah za višji nivo so diagnostične in se na željo dijaka lahko vpišejo v redovalnico.

Pogoj za doseganje minimalnega standarda:

Dijak doseže minimalni standard, če je pozitivno ocenjen pri vseh pisnih ocenjevanjih.

Drugo:

Po presoji učitelja dijaki opravijo domače branje: v 1. in 2. letniku projekt “bralna značka”, revija Current oz. knjiga po izboru učitelja. V 3. in 4. letniku po presoji učitelja poleg obveznih literarnih del za maturo lahko dijaki opravijo še dodatno domače branje v obliki člankov oz. drugih literarnih del. Ocene iz domačega branja, bralne značke in ustnega ocenjevanja predstavljajo 20% končne ocene. Ocene iz testov predstavljajo 80% končne ocene.

Prejemajte naš newsletter po emailu

Advertisements