Matura koledar

Spomladanski rok splošne mature 2009

26. marec 2009 (Če)
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

20. april 2009 (Po)
Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli

25. april 2009 (So)
Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode

5. maj 2009 (To)
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina; I. del (izpitna pola 1 – esej)

Od 11. do 21. maja 2009
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

14. maj 2009 (Če)
Glasbeni stavek – izpitna pola A

15. maj 2009 (Pe)
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

18. maj 2009 (Po)
Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita

21. maj 2009 (Če)
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

25. maj 2009 (Po)
Ruščina, latinščina, grščina

26. maj 2009 (To)
Francoščina, španščina

27. maj 2009 (Sr)
Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika

28. maj 2009 (Če)
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina; II. del (izpitna pola 2)

29. maj 2009 (Pe)
Biologija

30. maj 2009 (So)
Angleščina

1. junij 2009 (Po)
Filozofija, psihologija, sociologija

2. junij 2009 (To)
Geografija

3. junij 2009 (Sr)
Kemija

4. junij 2009 (Če)
Zgodovina, umetnostna zgodovina

5. junij 2009 (Pe)
Nemščina

6. junij 2009 (So)
Matematika

8. junij 2009 (Po)
Fizika

9. junij 2009 (To)
Likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče

10. junij 2009 (Sr)
Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)

Ustni del mature 30. maja 2009 (So), 6. junija 2009 (So) in od 13. do 23. junija 2009

13. julij 2009 (Po)
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Od 17. julija 2009 do 6. avgusta 2009
Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements