Poklicna matura – vprašanja

Sem dijakinja srednje ekonomske šole. Letos bom opravljala poklicno maturo, vendar bi rada opravljala še dodatni, 5. predmet splošne mature. Zanima me, iz katerega predmeta lahko opravljam dodatni izpit?
Predmet splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki so prijavljeni k poklicni maturi ali so jo že opravili. Prijavijo se na šoli z gimnazijskim programom, ki izvaja priprave za ta predmet (enake za vse kandidate) pri tajniku ŠMK in tam tudi opravijo vse obveznosti (vaje, seminarsko nalogo …). Običajno se predmet izbere glede na izbiro študija in vpisne pogoje.
Ob poklicni maturi bom opravljal tudi dodatni, 5. predmet splošne mature. Ali je tako opravljena poklicna matura enaka splošni?

Opravljena poklicna matura in dodatni predmet splošne mature se ne šteje kot opravljena splošna matura.
Letos sem opravila poklicno maturo. Na žalost sem imela premalo točk za vpis na želeno fakulteto. Zdaj me zanima ali je kakšna možnost, da izboljšam dva predmeta? In se drugo leto spet vpišem.

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Pri splošnem uspehu se upošteva boljša ocena.
Ali je na poklicni maturi potrebno imeti vse predmete pozitivno, da je matura opravljena ali so kaksne kombinacije?
Kandidat opravi poklicno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosže pozitivno oceno. Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo kandidatu, ki je pri enem predmetu dosegel vsaj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, določi oceno tega izpita zadostno (2), če je pri vsakem od preostali predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3).
Mene pa zanima kdaj bodo objavljeni rezutati na internetu za poklicno maturo in na kateri strani?

Rezultati poklicne mature so prej znani na šolah in na dan razglasitve rezultatov na šolah, le-te Državnemu izpitnemu centru (Ric) pošiljajo elektronske podatke. Tako ni pravega razloga, da bi Ric objavljal rezultate poklicne mature na spletni strani.
Zanima me kako je v primeru, da v dveh rokih ne narediš mature, je potrebno v tretjem roku opravljati celotno maturo ali samo tiste predmete, ki niso opravljeni?

Zakon o maturi določa, da kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. To pomeni, če ste prvič opravljali poklicno maturo spomladi 2007, lahko negativne predmete popravljate v vseh rokih, vključno s spomladanskim rokom 2009.