Jesenski rok splošne mature

Jesenski rok splošne mature 2009

14.  julij 2009 (To)
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2009 (Pe)
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

18. avgust 2009 (To)
Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli

20. avgust 2009 (Če)
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

21. avgust 2009 (Pe)
Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita.

24. avgust 2009 (Po)
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina; I. in II. del (izpitna pola 1 – esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2009 (To)
Matematika

26. avgust 2009 (Sr)*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

27. avgust 2009 (Če)*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

28. avgust 2009 (Pe)*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

29. avgust 2009 (So)*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

31. avgust  in 1. september 2009
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

Ustni del mature od 24. avgusta 2009 do 2. septembra 2009

16. september 2009 (Sr)
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Od 24. septembra 2009 do 9. oktobra 2009
Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Advertisements