Angleščina za 5. razred

Animals (živali)

Days of the week

Family (družina)

Food (hrana)

Jobs (poklici)

Numbers (številke)

Time (čas)

Transport (prevozna sredstva)

Weather (vreme)

Advertisements