Real English

Real English je serija kratkih video dialogov v katerih slišite kako naravni govorci v resnici govorijo. Gre za predstavitev vsakdanjih fraz v naravnem jezikovnem kontekstu. Slišali boste kako požirajo zloge, kako uporabljalo sleng in narečje, predvsem pa boste opazili kako velika je razlika med šolsko in naravno angleščino.

Serija je namenjena spoznavanju novih fraz, pravilni situacijski rabi in pa prepoznavanju ter uporabi ustreznih jezikovnih rutin in vzorcev. Še boljša pa je za trening slušnega razumevanja, saj je strukturirana tako, da “igralci” posamezno frazo večkrat ponovijo, jo interpretirajo, uporabijo sinonime, poenostavijo strukturo in podobno.