NPZ – nacionalno preverjanje znanja

Angleščina po drugem obdobju (9. razred)

Naloge iz preteklih let (preizkusi znanja, posnetek za slušno razumevanje, rešitve)

Angleščina po tretjem obdobju (6. razred)

Naloge iz preteklih let (preizkusi znanja, posnetek za slušno razumevanje, rešitve)