Tipične napake – medved ali pivo?

Kitajci so znani po svojem fonološkem mimetičnem načinu učenja tujih jezikov. Ko boste naslednjič v kitajski restavraciji jih pazljivo poslušajte. Ugotovili boste, da spuščajo posamezne morfeme (spustijo posamezen zlog), besede pa izgovarjajo s pomočjo kitajskih glasov (fonemov) – tako da rečejo l namesto r ali pa tako, da je čutiti močan kitajski naglas in se sloveska beseda sliši čisto drugače. Včasih besede niti ne izgovorijo ampak nekako zapojejo njeno melodijo, mi pa potem v meniju opazimo, da gre za npr. “kitajsko laco”.

Ko govorimo tuj jezik, moramo poznati njegovo morfološko strukturo, saj bomo v nasprotnem priemru imeli težave  in bomo zamenjevali podobne zloge v posamezni besedi. Podobno se dogaja s homonimi, besedami ki se izgovarjajo ali pišejo enako, imajo pa popolnoma drugačen pomen. Zato nas ne preseneča tipčna napaka, ki je rezultat mimetičnega načina učenja:

beer

Advertisements