Matura 2010 – teme

Objava tematskih sklopov za SM 2010

RIC jeobjavil angleške teme za maturo zaleto 2010:

“Skladno s koledarjem splošne mature so državne predmetne komisije določile tematske sklope za splošno maturo 2010.

Tematski sklopi za posamezen predmet so objavljeni na naši spletni strani (www.ric.si); do njih pridete tako, da izberete:

 • splošna matura
 • predmeti
 • v sezamu predmetov izberete želeni predmet
 • tematski sklop 2010
 • Za hitrejši dostop so v spodnjem seznamu zbrane povezave na vse tematske sklope, razpisane za leto 2010.”
  angleščina


  francoščina
  geografija
  glasba
  informatika
  italijanski jezik in književnost (materni jezik)
  italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Slovenski Istri
  italijanščina kot tuji jezik
  latinščina
  madžarščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Prekmurju
  madžarščina kot materni jezik
  nemščina
  ruščina
  slovenščina
  slovenščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Prekmurju
  slovenščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Slovenski Istri
  sociologija
  sodobni ples – objavljeno v začetku marca 2009
  španščina
  teorija in zgodovina drame in gledališče – objavljeno v začetku marca 2009
  zgodovina