Catch phrases: I like Ike (1952)

Catch phrases so izrazi, ki postanejo popularni v nekem obdboju. V zadnjem času predvsem pod vplivom televizijskih reklam. Vendar pa je imelo vsako obdobje svoje priljubljene fraze. Tako je bilo v petdesetih letih najbolj znano geslo – “I like Ike” – ki ga je v svoji predsedniški kampanji uporabljal genera Eisenhower.