Odpravite najpogostejše napake pri angleščini

Po dolgoletnih izkušnjah profesorice, osnovnošolcem največkrat nagajajo naslednje napake:

pozabljajo na končnico “s” v tretji osebi ednine pri Present Simplu, napačno črkovanje pri dodajanju končnice -ing ali -ed (writeing – writing), vrstni red v stavku, premalo uporabljajo There is / There are, premalo uporabljajo Present Perfect, ker ga slovenščina ne pozna – namesto njega uporabljajo sedanjik ali preteklik, mešajo člena a / the, napake pri besedišču (borrow vs. lend, see / look / watch), if stavki 1. in 2. tipa.

Najprej se bomo posvetili prvi napaki, kočnici “s” v 3. os. edn. Prsenet Simpla. Prilagamo vaje, kjer napake lahko zvadite:

Veliko užitkov ob vajah!

Advertisements