Težave s končnicami: -ing ali -ed (writeing – writing)

Pri nekaterih glagolih imamo težave s črkovanjem pri končnicah -ing ali -ed. Tako je na primer dijakinja  namesto writing  napisala writeing. Zato smo za vas izbrali nekaj vaj  za  končnici -ing in -ed.: