Uporaba There is / There are

Neangleži  bojda premalo uporabljajo angleški stavčni frazi “there is / there are”, ki sta v pogovorni angleščini zelo pogosti. Če želite strenirati svoje jezikovne spretnosti, si lahko pomagate z naslednjimi povezavami: