Spomladanski rok splošne mature 2010

Spomladanski rok splošne mature 2010

27. marec 2010 (So)
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

19. april 2010 (Po)
Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli

26. april 2010 (Po)
Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode

4. maj 2010 (To)
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina; I. del (izpitna pola 1 – esej)

Od 10. do 20. maja 2010
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

13. maj 2010 (Če)
Glasbeni stavek – izpitna pola A

16. maj 2010 (Ne)
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

17. maj 2010 (Po)
Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita

22. maj 2010 (So)
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

26. maj 2010 (Sr)
Ruščina, latinščina, grščina

27. maj 2010 (Če)
Francoščina, španščina

28. maj 2010 (Pe)
Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika

29. maj 2010 (So)
Angleščina

31. maj 2010 (Po)
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina; II. del (izpitna pola 2)

1. junij 2010 (To)
Biologija

2. junij 2010 (Sr)
Filozofija, psihologija, sociologija

3. junij 2010 (Če)
Geografija

4. junij 2010 (Pe)
Kemija