Veste kdo govori Globish?

Globish je svetovni dialekt angleščine, ki ga govorijo predvsem poslovneži, ki se angleščine niso nikoli učili, ali pa so se je učili tako površno, da govorijo kot “indijanci”. Pa vendar se med seboj razumejo, saj se pogovarjajo o stvareh, ki jih poznajo, obenem pa govorijo o enostavnih zadevah in to v tipiziranih govornih situacijah. Seveda ne vemo, če se bo ta zvrst angleščine sčasoma osamosvojila in zaživela svoje življenje, tako kot se je to zgodilo z ameriško in še prej avstralsko angleščino,  zagotovo pa lahko trdimo, da je bo ohranila svoj priviligiran globalni položaj med jeziki, podobno kot  dolar ohranja svoj status svetovne valute.

In to ne glede na to, da je slišati grozno:

Advertisements