O blogu

To je blog za vse, ki jih zanima angleščina, tečaji angleščine, prevajanje iz in v angleščino, slovarji, skratka vse v zvezi z angleščino in angleško kulturo.

Angleščina

– število maternih govorcev: 359 milijonov

– kot drugi jezik 375 milijonov

– najpogostejša črka je “e”

– največ besed se v angleščini začne na črko “s”

– stavek, ki vsebuje vseh 26 črk angleške abecede se imenuje “pangram”

– naslednji stavek zajema vseh 26 črk abecede: “The quick brown fox jumps over the lazy dog.”

– najkrajši angleški stavek je “I am.”

Prevajanje

– izmed vseh angleških besed ima beseda “set” največ pomenov

– samo ena angleška beseda ima tri zaporedne pare iste črke: “Bookkeeper”

– najdaljša angleška beseda šteje kar 1909 črk in se nanaša na del DNK