Angleščina za 5. razred

Učbeniki in 5. razred in interaktivne vaje

 S. Maidment, L. Roberts – HAPPY STREET 2, učbenik za pouk angleščine kot prvega tujega jezika v 5. razredu osnovne šole, OUP, MKT

N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli – MY SAILS 2, učbenik za angleščino v 5. razredu osnovne šole, ZALOŽBA PIVEC

D. Strange – NEW CHATTERBOX 2, učbenik za angleščino v 5. razredu osnovne šole, OUP, MKT

 S. Maidment, L. Roberts – HAPPY STREET 2, NEW EDITION, učbenik za pouk angleščine kot prvega tujega jezika v 5. razredu osnovne šole, OUP, MKT

C. Marangon, C. Richieri – HI THERE! 5, e-učbenik za angleščino v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja (www.irokus.si), LOESCHER, ROKUS KLETT

C. Marangon, C. Richieri – HI THERE! 5, učbenik za angleščino v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja, LOESCHER, ROKUS KLETT

 M. Novak, J. Nuč, D. Š. Novosel – REACH FOR THE STARS 5, učbenik za pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole, DZS