Tečaj angleščine

jezikovni programi uporabno metodika
Video tečaji:poslovna angleščina

angleščina(v pripravi)

ESP:

negotiations -pogajanja
project management 1 / 2
finance

računovodstvo 1 / 2

Jezikovne spretnosti:

izgvorjava
besedišče
video vocabulary – NOVO

Življenjepis: kaj je dober življenjepis?
kako napisati življenjepis
CV avtomatsko pisanje
CV primeri v angleščini
CV akcijski izrazi
spremni dopis k CV-juEuropass CV
primeri evrospkih CV-jev
navodila za izpolnjevanje
Vodenje sestankov:1 – del
2- del
3 – del Orodja:poslovni glosar
Metode poučevanja:zgodovina metod
slovnično-prevajalska
direktna metoda
audiolingvistična metoda
designer methods
Communicative Language Training

e-učenje, online učenje Uporabna lingvistika: kakšen je vaš jezikovni tip? evropski referenčni okvir
metafore in okvirji
kontekst10 pravil za učitelje