Angleščina vaje

Angleščina za peti, šesti, sedmi, osmi in deveti razred.

razno
5., 6., 7. in 8. razred
9. razred
seznam osnovnih šol
novice
projekti
Učni načrti:5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
Knjige:Project 1 – vaje
Project 2 – vaje7. razred:angleščina vaje za 7. razred
angleščina nepravilni glagoli
angleščina nepravilni glagoli – test spreganja
100 nepravilnih glagolov
Project 2 – vaje 8. razred:teme za govorni nastop
nacionalno preverjanjeslovnica 7.-9. razred
besedišče 6.-9. razred
avtomatski spregalnik glag.
nepravilni glagoli – vaje
if stavki – vaje
vaje slušnega razumevanja